Việt Đức VG PIPE họp hội đồng thường niên tập trung vào dự án Việt Đức Legend City

 Hoạt động họp hội đồng thường niên của công ty cổ phần ống thép Việt Đức (VSG) diễn ra vào ngày  27/04/2019 vừa qua. Với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 74,2% vốn điều lệ và Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề cập tới việc tập trung cho việc triển khai giai đoạn I của dự án Việt Đức Legend City.

Họp hội đồng thường niên 2019 công ty cổ phần thép việt đức VG PIPE
Họp hội đồng thường niên 2019 công ty cổ phần thép việt đức VG PIPE

Tại bản báo cáo cuộc hop thường niên, ban lãnh đạo Thép Việp Đức VG PIPE cho biết những diễn biến không tốt của ngành thép trong giai đoạn nửa cuối năm 2018 và đầu năm 2019 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty nói chung và các doanh nghiệp khách trong ngành nói riêng. Cụ thể giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất có xu hướng tăng, do việc siết chặt các vấn đề về an toàn lao động và bảo vệ môi trường của các khu mỏ khai thác. Bên cạnh đó chính sách về bảo hộ thương mại và giá USD cũng như lãi xuất tăng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của VSG.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

– Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính
hợp nhất năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng
kiểm toán AASC.
– Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100% . Báo cáo tài chính kết thúc năm 2018 Tổng doanh thu của Việt Đức PIPE đạt 6.947 Tỷ đồng, tăng so với năm trước 15,6%, và vượt muwacs kế hoạch đạt 131,1% so với kế hoạch đề ra. Dù vậy, do việc ra tăng các chi phí đầu vào nêu trên, nên các lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều bị sụt giảm. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế giảm 37,9% đạt 52,6 tỷ đồng và đạt được 65,7% kế hoạch đề ra đầu năm. Lợi nhuận sau khi chịu thuế cũng giảm 38.2% so với năm trước đạt 44,33 tỷ đồng. Có thể nhận thấy mặc dù chưa đạt được kế hoạch đặt ra nhưng xét về mặt bằng chung, kết quả doanh thu của Việt Đức PIPE đáng khích lệ so với các doanh nghiệp cùng ngành. Do gặp phải những biến động không tốt của thị trường. Ban lãnh đạo công ty cũng đặt ra đường nối, chính sách phát triển cho VSG trong thời gian tới.

Phê chuẩn thông qua dự án Việt Đức Legend City

Đại hội đồng cổ đông đồng ý, phê chuẩn và thông qua Tổng mức đầu tư để triền
khai thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1, cụ thể:
– Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại xã
Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
– Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 là:
1.726,4 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng) bao
gồm: Chi phí Xây dựng; nhà biệt thự; Nhà liền kề; Nhà cao tầng xã hội; khuôn viên
cảnh quan….; Chi phí thiết bị; Chi phí GPMB…
– Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có hiện có của Công ty (sẽ tạm thời chưa chi trả cổ tức
năm 2018); số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn:
+ Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
+ Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn;
+ Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước của
các nhà đầu tư trong khu đô thị…
+ Các hình thức vay vốn,huy động vốn khác được Pháp luật cho phép.

nghị quyết họp Việt Đức PIPE
nghị quyết họp Việt Đức PIPE


– Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn
quyền quyết định các vấn đề sau:
+ Nguồn vốn đầu tư;
+ Phương án vay; lãi suất vay; thời hạn vay và lựa chọn tổ chức cho vay.
+ Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT Toàn quyền quyết định về
Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) để
lấy vốn đầu tư cho dự án.
+ Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết
định của ĐHĐCĐ
+ Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác
liên quan đến dự án.
+ Tìm các đối tác để phân phối dự án; khách hàng và xây dựng giá bán khi dự án đã
đủ điều kiện để bán/chuyển nhượng trên cơ sở đem lại hệu quả cho Công ty và cổ
đông
– Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến đúng
theo kế hoạch và có hiệu quả.
– Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 97,6%

>> Xem thêm dự án Việt Đức Legend City.

Theo Việt Đức PIPE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0967993191